Taloyhtiön hallituksen ja yksittäisen jäsenen vastuu katon kunnossapidosta

Taloyhtiön asioista päätösvalta on hallituksella, ja hallitus taas koostuu yksittäisistä hallituksen jäsenistä. Katon kunnossapito kuuluu taloyhtiön vastuulle, mutta kuka siis käytännössä onkaan loppukädessä vastuussa, jos jokin meneekin pieleen?

Taloyhtiön hallitus vastaa katon kunnossapidosta

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiö vastaa rakenteiden, eristeiden ja perusjärjestelmien sekä yhteisten tilojen kunnossapidosta. Joissain tapauksissa taloyhtiön yhtiöjärjestys voi asettaa poikkeuksia vastuunjakoon, mutta katto on yleensä yksiselitteisesti rakenne, joka kuuluu taloyhtiön vastuun piiriin – vesikaton, alusrakenteiden ja sisäkatonkin osalta.

Taloyhtiön päättävä elin on sen hallitus, jonka tehtävä on huolehtia yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tärkeä osa tätä toimintaa on taloyhtiön kiinteistöistä huolehtiminen.

Taloyhtiön hallitus puolestaan koostuu hallituksen jäsenistä, jotka saavat hallituksen kokouksissa päätöksiä aikaan joko olemalla yksimielisiä tai äänestämällä. Isännöitsijällä tällaista päätösvaltaa hallituksessa ei ole, vaan lain mukaan hän huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta sekä hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Taloyhtiön hallituksen jäsenten tehtävä on tehdä taloyhtiön edun mukaisia päätöksiä. Heillä on valtaa, mutta myös vastuuta. Pahimmillaan hallituksen jäsenet saattavat asunto-osakeyhtiölain perusteella joutua henkilökohtaiseen korvausvastuuseen huonoista päätöksistä aiheutuneista vahingoista. Vahingot voivat liittyä esimerkiksi toimivallan ylittämiseen, asioiden hoitamatta jättämiseen tai viivyttelyyn.

Jotta hallituksen jäsenet pystyvät tekemään kattoon liittyviä päätöksiä, heillä on ensinnäkin oltava tietoa taloyhtiönsä katon kunnosta ja tarpeista, ja toiseksi siitä, mitä vaihtoehtoja näistä tarpeista huolehtimiseen on olemassa. Jokaisen jäsenen on hyvä perehtyä aiheeseen riittävästi.

Kattoalan asiantuntija voi antaa taloyhtiölle hyödyllistä tietoa

Kattohuollon ammattilaisen osaamista kannattaa ehdottomasti hyödyntää taloyhtiön kattoon liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa, niiden tarvittavan toteutusaikataulun arvioimisessa ja toki myös toteutuksessa. Harvalla taloyhtiön hallituksen jäsenellä on tarpeeksi kattoalan osaamista, jotta korjausten ja remontin tarvetta muuten pystyttäisiin ajoittamaan oikein.

Parhaiten taloyhtiön katon kunnosta pysytään ajan tasalla puolivuosittaisten huoltojen avulla. Näin vastaan ei tule äkillisiä yllätyksiä, vaan katon pieniinkin ongelmiin pystytään reagoimaan ajallaan ja kevyemmän budjetin rajoissa.

Jos haluat varmistaa taloyhtiösi katon säännöllisen huolenpidon ja ajantasaiset huoltotoimenpiteet, voit myös pyytää meiltä tarjouksen vuosihuoltosopimuksesta. Sen puitteissa huollot hoituvat luotettavasti kaksi kertaa vuodessa ilman erillistä jokakeväistä ja -syksyistä muistamista.

Lue lisää vuosihuoltosopimuksesta ja jätä tarjouspyyntö täältä ».

Lataa myös oppaamme vuosihuoltosopimuksen eduista ».

Pyydä meiltä tarjous taloyhtiösi tarvitsemista kattohuoltopalveluista

Teemme kattojen vuosihuollot, tarkastukset ja kaikki tarvittavat toimenpiteet paikkauksista pinnoituksiin ammattitaidolla. Kun toimimme taloyhtiösi kattohuollon kumppanina, kattosi on hyvissä käsissä.

Soita meille numeroon 050 919 5071 tai pyydä tarjous sivuillamme!

Helpotusta isännöintitoimiston arkeen

Milloin olette viimeksi tarkistaneet taloyhtiönne katon kunnon? Jätä se tästedes meidän työksemme, ja keskity itse olennaiseen!

Jätä yhteydenottopyyntö