Mitä kaikkea katon kuntokartoitus sisältää?

Katon kuntokartoitus on kattoalan asiantuntijan tekemä katon kunnon tilannekartoitus, joka antaa tietoa katon vioista sekä tarvittavista huolto- ja korjaustoimenpiteistä.

Säännöllinen katon kuntokartoitus säästää turhilta vahingoilta ja kustannuksilta

Katon kuntokartoitusta tarvitaan säännöllisesti, jotta katosta pystytään pitämään huolta sen tarvitsemalla tavalla. Kun katon kunnosta ollaan hyvin ajan tasalla, pienet viat pystytään korjaamaan saman tien kohtuullisilla kustannuksilla, ja tuleviin suurempiin korjauksiin pystytään varautumaan järkevästi hyvissä ajoin.

Katon kuntokartoituksen laajuus voi vaihdella katon kulloisestakin tarpeesta riippuen. Katon ikä ja kunto sekä mahdolliset havaitut ongelmat vaikuttavat siihen, kuinka perusteellisesti katon tilannetta on syytä selvittää.

Puolivuosittainen katon tarkastus

Jokaiselle katolle tulisi tehdä puolivuosittain huolto, jonka yhteydessä katto on myös järkevää tarkastaa pintapuolisesti. Tällaiseen tarkastukseen on hyvä sisällyttää ainakin seuraavien kohtien läpikäyminen:

 • katon yleiskunto
 • läpiviennit ja niiden tiiveys
 • suojapellitysten kunto ja kiinnitys
 • kattoturvatuotteet ja niiden kiinnitykset
 • sadevesijärjestelmän toimivuus ja kiinnitykset.

Katon kuntokartoitus

Tasaisin väliajoin ja erityisesti kattoremontin tai muun suuremman toimenpiteen tarvetta arvioitaessa on tehtävä perusteellinen katon kuntokartoitus, jossa katon kunto käydään läpi ja arvioidaan rakenteita myöten. Kartoitus antaa luotettavaa ja puolueetonta tietoa katon kunnosta.

Katon kuntokartoitukseen kuuluu vesikaton tarkastuksen lisäksi myös yläpohjan tarkastus, jos sinne on pääsy ilman rakenteiden purkamista. Jos kuitenkin on syytä epäillä ongelmia yläpohjassa, myös rakenteiden purkaminen sinne pääsemiseksi voi olla tarpeen.

Katon kuntokartoituksen sisältö on kokonaisuudessaan seuraavanlainen:

 • kattoalan asiantuntijan tekemä vesikatteen huolellinen tarkastus ja mahdollisten vaurioiden havainnointi
 • läpivientien ja niiden tiiveyden tarkastus
 • suojapellitysten kunnon ja kiinnitysten tarkastus
 • kattoturvatuotteiden kunnon ja toimivuuden sekä kiinnitysten tarkastus
 • sadevesijärjestelmän toimivuuden ja kiinnitysten tarkastus
 • yläpohjan tarkastus
 • sähköinen raportti tarkastelluista asioista ja niistä tehdyistä havainnoista.

Raportti katon kuntokartoituksesta

Katon kuntokartoituksen pohjalta asiakkaalle annetaan aina sähköinen raportti katon kunnosta. Raporttiin kootaan kaikki havaitut katon vauriot, riskit, puutteet ja virheet. Nämä esitetään sekä tekstinä että kuvina, joista katon todellinen tilanne tulee selkeästi esille.

Myös havaittujen vikojen korjaustarpeet esitetään raportissa, ja niiden korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä tehdään ehdotus sekä tarjous. Kuntokartoituksen teettämien ei sido asiakasta tilaamaan jatkotoimenpiteitä kartoituksen tehneeltä yritykseltä, mutta toki kokonaisuus sujuu helpommin silloin, kun katto on tekijälle jo ennestään tuttu.

Tilaa meiltä katon kuntokartoitus

Jos edellisestä kattosi kuntokartoituksesta on jo aikaa tai katon kunto epäilyttää, pyydä meidät tekemään kuntokartoitus. Soita numeroon 050 919 5071 tai varaa sivuiltamme katon kuntokartoitus.

Helpotusta isännöintitoimiston arkeen

Milloin olette viimeksi tarkistaneet taloyhtiönne katon kunnon? Jätä se tästedes meidän työksemme, ja keskity itse olennaiseen!

Jätä yhteydenottopyyntö