Lumenpudotusten ABC

Mikä on oikea aika pudottaa lumet katolta ja mitä kaikkea on otettava huomioon, että lumenpudotus onnistuu turvallisesti ja säädösten mukaisesti?

Lumenpudotuksen oikea ajoitus

Selkeimmin lumenpudotuksen tarpeen huomaa runsaasta katolla olevan lumen määrästä. Erityisesti silloin, kun lumi on jakautunut katolle epätasaisesti, sen aiheuttama rasitus katon rakenteille on suuri. Tässä tapauksessa lumenpudotus vähentää katon sekä kattoturvatuotteiden turhaa rasittumista ja todennäköisesti jatkaa niiden käyttöikää.

Katon lämpövuodot ovat myös painava syy lumien pudottamiselle. Tilanteen tunnistaa räystäiden jääpuikoista ja jäästä, jotka kertovat siitä, että jää on muodostanut padon lumimassan alle sulaneelle vedelle. Jos lunta ei tässä tilanteessa pudoteta ajoissa katolta, vesi alkaa paineen vaikutuksesta etsiä tietään katteen läpi.

Kun katolta roikkuu lumilippoja, on korkea aika pyytää lumenpudottaja paikalle. Lumen ja jään putoaminen katolta on riski alapuolella liikkuville ihmisille ja omaisuudelle, ja kerralla alas tuleva lumimassa voi painaa jopa satoja kiloja. Kiinteistön omistaja on vastuussa putoavan lumen ja jään aiheuttamista vahingoista.

Turvallinen lumenpudotusten toteutus

Lumenpudotus on aina toteutettava mahdollisimman vaarattomasti, ja siksi se vaatii suunnittelua. Sekä lumenpudottajalle että muille ihmisille vaaraa aiheuttavat tekijät on minimoitava.

Ensinnäkin kattoturvatuotteiden on oltava riittävät, jotta lumet on mahdollista pudottaa ilman turvallisuusriskejä katolla olijalle. Käytännössä katolle tarvitaan talotikkaat, kattosillat ja portaat. Lisäksi on huolehdittava siitä, että lumiesteitä on asennettu katolle vaadittaviin kohtiin, jotta lumet eivät putoa katolta hallitsemattomasti alas. Talvella tarvittavista kattoturvatuotteista voit lukea lisää täältä.

Lumenpudottajalla on oltava asianmukaiset putoamissuojaimet, turvavaljaat ja -köydet, ja köyden kiinnityskohtien tulee olla kestävät.

Lumenpudotusalue on rajattava, jotta työ ei aiheuta vaaraa alhaalla liikkuville ihmisille. Alhaalla on myös aina oltava varmistaja, joka katsoo, ettei kukaan ulkopuolinen tule työn aikana lumenpudotusalueelle.

Jos lumenpudotustyöalueena on jalkakäytävä tai kevyen liikenteen väylä, rajattavan pudotusalueen viereen on jätettävä vähintään 1,5 metrin levyinen kulkutie jalankulkijoille. Jos kulkuväylä joudutaan katkaisemaan kokonaan lumenpudotuksen ajaksi, alueen rajoilla on oltava turvamiehet, jotka varmistavat jalankulkijoiden turvallisuuden.

Lisää turvallisesta lumenpudotusten toteutuksesta voit lukea Työsuojeluhallinnon sivuilta.

Ammattilaisen tekemänä lumenpudotukset onnistuvat varmasti oikein

Lumenpudotuksissa on niin monta huomioitavaa asiaa, että varminta on pyytää paikalle kattoalan ja lumenpudotusten ammattilainen. Silloin kaikki säädökset tulevat huomioiduiksi eikä lumenpudotus aiheuta vaurioita katolle tai ohikulkijoille.

» Ota yhteyttä meihin

Helpotusta isännöintitoimiston arkeen

Milloin olette viimeksi tarkistaneet taloyhtiönne katon kunnon? Jätä se tästedes meidän työksemme, ja keskity itse olennaiseen!

Jätä yhteydenottopyyntö