Lumenpudotuksen vastuu on taloyhtiöllä

Katolle kertynyt lumimassa rasittaa kattoa ja aiheuttaa pudotessaan vaaran niin ihmisille kuin omaisuudellekin. Vastuu lumenpudotuksesta taloyhtiön katolta on viime kädessä yhtiön hallituksen jäsenillä ja isännöitsijällä.

Kevättalvi on upeaa aikaa. Auringonsäteet kimmeltävät valkoisella hangella, laduilla kelpaa sivakoida ja lapset viihtyvät pulkkamäessä. Kaunis talvisää tuo kuitenkin mukanaan myös omat haasteensa. Liukkaudentorjunnan ja pihoille kasautuneen lumen ohella taloyhtiöitä ja omakotiasujia mietityttävät katoille kertyneet lumikuormat.

Nyt kattojen lumitilannetta onkin tärkeä pitää tarkasti silmällä, sillä lämpötilojen noustessa lumen vesipitoisuus ja tiheys kasvavat ja samalla katolle kertyneiden lumikuutioiden paino kohoaa. Kevätauringon lämmittäessä kattoja lumikuution paino voi kohota jopa yli 300 kiloon. Lumikuorma voi jakautua katolle hyvinkin epätasaisesti, sillä talven lumituiskut ja tuulet kinostavat lunta katon tiettyihin kohtiin.

Katto kovilla lumikuorman alla

Suomalaisten asuintalojen katot on mitoitettu kestämään suuriakin lumikuormia. Siitä huolimatta isot lumimassat aiheuttavat turhan kovan rasituksen kattorakenteille. Rakenteita suuremmassa vaarassa ovat kuitenkin vesikaton pintamateriaalit, kuten kattopellit ja -tiilet, katon läpiviennit, lumiesteet, kattosillat, kattokaivot, kattoikkunat ja rännit.

Lumimassojen liikkeestä syntyvät voimat vääntävät vesikaton kiinnityksiä ja saumoja. Kun märkä lumi, jää ja vesi puristuvat tiukasti vesikatoa vasten, katon epätiiviiden kohtien vuotoriski on suuri. Huonoimmassa tapauksessa sulamisvedet pääsevät rakennuksen ullakolle, yläpohjaan tai seinän väliin aiheuttaen kosteusvaurion. Jos katolla olevat kattoturvatuotteiden ja rännien kiinnitykset ovat vioittuneet tai puutteelliset, saattavat ne irrota lumen painosta ja kulkeutua lumimassan mukana.

Runsaslumisina talvina katon lumikuormaa on tarpeen keventää ainakin kertaalleen, jotta kattorakenteet, kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmä eivät rasitu turhaan. Lumen pudottaminen on tärkeä osa katon huollon ja ylläpidon kannalta. Se mahdollistaa katon oikean toiminnan sekä vähentää sen vaurioita ja pidentää elinkaarta.

Räystäiden lumi- ja jäälipat muodostavat turvallisuusriskin

Oman ongelmansa aiheuttavat kattojen reunoille muodostuvat jää- ja lumilipat. Niitä syntyy erityisesti harja- ja pulpettikatoille, kun painava lumi ja sulamisvedet valuvat katon reunoille. Tasakatoillakin lippoja syntyy tuulen kinostaessa katolle kertynyttä lunta. Lipat voivat padota ränneihin valuvaa sulamisvettä, jolloin se saattaa päästä valumaan kattorakenteisiin ja yläpohjatilaan.

Patoutumisongelma korostuu silloin, kun yläpohjassa on lämpövuotoja. Karkaava lämpö lämmittää vesikattoa, jolloin katolla olevan lumipatjan alaosa alkaa sulaa. Sulamisvesi valuu räystäille ja jäätyy uudelleen paksuiksi jääkerroksiksi ja jääpuikoiksi.

Kattolumet eivät ole uhka pelkästään talon katolle ja yläpohjarakenteille. Jos lumi- ja jääkuormia on päässyt kasautumaan lumiesteiden etupuolelle, vaarassa ovat myös talon pihalla liikkuvat asukkaat, pihalla säilytettävä omaisuus sekä katukäytävällä liikkuvat ohikulkijat. Painava lumi ja jää voivat aiheuttaa pudotessaan vakavia vammoja ja merkittävää vahinkoa omaisuudelle, esimerkiksi pihalle pysäköidyille autoille.

Lumenpudotus taloyhtiössä hallituksen vastuulla

Vastuu putoavan lumen ja jään aiheuttamista vahingoista on aina kiinteistön omistajalla. Taloyhtiöissä vastuussa ovat viime kädessä taloyhtiön hallituksen jäsenet ja isännöitsijä.

Taloyhtiön on reagoitava lumi- ja jäälippojen pudotustarpeeseen ripeästi. Jos lunta ei päästä heti pudottamaan katolta, pitää riskialueet merkitä suoja-aidoilla tai nauhoilla. Näin talon pihalla liikkujat osaavat varoa vaaranpaikkoja.

Lumenpudotus on suunniteltava aina huolellisesti, jotta työstä ei aiheudu vaaraa lumenpudottajille eikä sivullisille. Lumenpudotusalue merkitään aina selvästi, ja alhaalla oleva varmistaja huolehtii siitä, että lumenpudotusalueella ei työn aikana liiku ihmisiä.

Katolla työskentelevillä lumenpudottajilla pitää olla asianmukaiset putoamissuojaimet, turvavaljaat ja -köydet. Turvallinen työskentely katolla edellyttää, että katon kulkureitit ja kattoturvatuotteet ovat hyvässä kunnossa. Esimerkiksi tikkaiden, kulkusiltojen ja turvaköysien kiinnityskohtien pitää olla tukevasti kiinni kattorakenteissa.

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Milloin katto tarvitsee huoltoa?

Tutustu oppaaseemme, johon kokosimme ohjeita katon kunnosta huolehtimiseen.

Säännöllinen perushuolto on tietysti kaiken lähtökohta, mutta lisäksi tarvitaan muita katon toimivuutta ylläpitäviä ja parantavia toimenpiteitä.

Teemme lumenpudotusta ammattitaidolla

Lumenpudotus voidaan tehdä taloyhtiön omin voimin, mutta turvallisin vaihtoehto on ulkoistaa työ asiansa osaavalle ammattilaiselle. Me Keski-Suomen Kiinteistöpalvelussa olemme tehneet lumenpudotusta pitkään. Hoidamme lumenpudotusurakat turvallisesti, tehokkaasti sekä kattoa ja kattovarusteita vahingoittamatta. Halutessasi hoidamme pihalle pudotetut lumet myös lumenkaatopaikalle, jotta se ei jää haittaamaan pihamaan käyttöä.

Jos havaitsemme lumen pudotustöiden yhteydessä vaurioita katossa tai sen varustuksessa, annamme mielellämme tarjouksen korjaustöiden tekemisestä. Taloyhtiöille tarjoamistamme katonhuoltopalveluista voit lukea lisää täältä.

Haluatko tarjouksen lumenpudotuksesta?

Pyydä tarjous nettilomakkeellamme.

Tavoitat meidät puhelimitse numerosta 050 919 5071.

Helpotusta isännöintitoimiston arkeen

Milloin olette viimeksi tarkistaneet taloyhtiönne katon kunnon? Jätä se tästedes meidän työksemme, ja keskity itse olennaiseen!

Jätä yhteydenottopyyntö